Maud Hellzén Privat mottagning
-leg. läkare och leg. psykoterapeut

   
         
 

 

Hem

Presentation

Metoder

Tid och pris

Kontakt

Litteratur

Länkar

 

 

Tid och pris

De första 2-3 besöken är bedömningssamtal då vi tillsammans ringar in problematiken. Hur många terapisessioner som därefter behövs är individuellt. En session är 50 minuter och priset är olika beroende på om det är en privatperson eller ett företag. Utbildningsterapi ges till ett rabatterat pris. Betalning sker kontant eller via faktura månadsvis.

Återbud senare än 24 timmar eller uteblivet besök debiteras med full taxa.


 

 

     
 

 

     
      Uppdaterad 2015-03-08 | Copyright © 2015 | Maud Hellzén