Maud Hellzén Privat mottagning
-leg. läkare och leg. psykoterapeut

   
         
 

 

Hem

Presentation

Metoder

Tid och pris

Kontakt

Litteratur

Länkar

 

 

Litteratur

John Bowlby (1998)
En trygg bas (anknytningsteori). Stockholm; Natur och Kultur

Burns, D.D (1989)
The feeling good handbook (depression). New York; Plume

Perris, C. (1996)
Kognitiv terapi i teori och praktik, Stockholm; Natur och Kultur

Garner, Garfinkel (1997)
Handbook of Treatment for Eating Disorders. New York; Guildford Press

D`Elia,G (2004)
Kognitiv psykoterapi i primärvården. Stockholm; Natur och Kultur

Khalil Gibran ( 1923)
Profeten. Ny översättning. Max Ströms förlag 2006

Läkartidningen (2006)
Mindfulness nygammal metod för att lindra stress. Nr 42 volym 103,
sid 3174.

 

     
 

 

     
      Uppdaterad 2015-03-08 | Copyright © 2015 | Maud Hellzén