Maud Hellzén Privat mottagning
-leg. läkare och leg. psykoterapeut

   
         
 

 

Hem

Presentation

Metoder

Tid och pris

Kontakt

Litteratur

Länkar

 

 

Maud Hellzén Privat mottagning

Har du svårigheter att hantera problem i din vardag? Har du symtom av psykologisk art som depression, ångest, fobier, ätstörning eller sömnproblem? Har du problem i din relation eller vill du helt enkelt lära känna dig själv bättre, utveckla din personlighet och få bättre tilltro till din egen förmåga att påverka din tillvaro?

En förutsättningslös första kontakt kan bli starten på en positiv förändring i ditt liv.

Behandling ges inom följande områden:

  • KBT
  • Mindfulness
  • Psykodynamisk psykoterapi
  • Konsultation
  • Kris- och sorgehantering

Läs mer om de olika behandlingsmetoderna.

 

 

     
 

 

     
      Uppdaterad 2015-03-08 | Copyright © 2015 | Maud Hellzén